Beck Depresyon Ölçeği

Beck Depresyon Ölçeği Nedir?

Beck Depresyon Ölçeği ya da diğer adıyla envanteri, 1961 yılında Beck ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş, depresyonun karakteristik özelliklerini ve semptomlarını değerlendiren bir ölçektir. Geliştirildiği günden bu yana çeşitli güncellemelerle farklı versiyonları çıkmıştır.

Ölçek, kişinin kendi kendine doldurduğu (Self-Report) bir ölçektir. Uygulanması için uygulayıcı bir klinisyen gerektirmez. 21 maddeden oluşur ve tamamlaması yaklaşık 10 dakika sürer.

Her bir madde 0-3 arasında çoktan seçmelidir. Kişi kendisini en iyi tanımlayan seçeneği işaretler.

Daha sonra, her bir maddeye verdiği puan toplanır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puanı ise 63’tür.

Ortaya çıkan toplam puana göre; yok-hafif, hafif-orta, orta-şiddetli ya da şiddetli olduğu sonucunu verir.

Beck Depresyon Ölçeği depresyon tanısı koydurmaz!

Sadece depresyonun şiddeti ve karakteristiği hakkında fikir verir.

Kişinin kendi kendine uygulayabildiği bir ölçek olduğu için sağlıklı bireyler de ölçeği doldurup kendilerini değerlendirebilmekte. Ancak bu ölçek tanı koydurucu bir ölçek değildir ve ölçekten alınan puan kişinin depresyon hastası olup olmadığını söylemez.

Depresyon kişinin sosyal, mesleki ve özel hayatında işlev kaybına yol açan, biyolojik-psikolojik-sosyal temelleri olan bir hastalıktır. Çökkün duygudurum ve hayattan zevk almamayla karakterizedir. Sıklıkla uyku ve iştah değişiklikleri, dikkat-konsantrasyon problemleri, yorgunluk ve halsizlik, suçluluk-değersizlik düşünceleri eşlik eder. Kişinin hayata ve günlük yaşam etkinliklerine karşı ilgisi ve isteği kaybolur.

Depresyon tanısı, diğer bütün hastalıklarda olduğu gibi, bir hekim tarafından konulabilir.

Kişinin depresyon hastası olup olmadığı, ayrıntılı bir anamnez ve ruhsal durum muayenesi sonucunda bir psikiyatri hekimi tarafından belirlenebilir.

Beck Depresyon Ölçeği ve benzeri ölçekler ise, hastanın mevcut durumunu, tedaviye olan yanıtını ve hastalığın klinik seyrini görmek için kullanılır.

Depresyon, tıbbi bir hastalıktır ve depresyon için etkin tedavi yöntemleri vardır. İlaçlar, psikoterapi yöntemleri veya ilaç ve psikoterapi birlikteliğiyle iyileştirilmesi mümkündür.

Randevu Al