Bireysel Terapi

Yetişkin Danışmanlığı Nedir?

Yetişkin Danışmanlığı: Merkezimizde uzman psikologlarımız, psikolojik ve genel sorunlar yaşayan danışanlara sorunları aşma sürecinde, kişiye en uygun yöntem, yönlendirmeler ve değerlendirme hizmetleri ile destek vermektedir. Yapılan terapilerde farmokolojik tedaviye gerek görüldüğü takdirde, terapilerimiz uzman psikologlarımız ve merkezimizin işbirliği yaptığı psikiyatristimiz eşliğinde devam edecektir.

Yetişkin psikoloğu olarak ya da yetişkin danışmanı olarak Samsun’da ki merkezimizde çeşitli terapi ve psikoterapi yöntemleri uygulayarak yetişkin bireylerde ortaya çıkan çeşitli psikolojik rahatsızlıkların giderilmesi için merkezimize başvurmanız yeterlidir.

Merkezimizde kullandığımız psikoterapi yöntemleri şunlardır:

Bilişsel Davranışçı Terapi

Yetişkin danışmanlığı, birçok terapi yönteminden yararlanır. Bunların en etkililerinden olan bilişsel davranışçı terapi yöntemine sıklıkla başvurmaktayız. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), şimdiki zamana odaklanan, yapılandırılmış ve kısa süreli bir psikoterapi yöntemidir. Bu terapide hedef, sağlıksız, negatif inanç ve davranışları tespit etmek ve sağlıklı, pozitif inanç ve davranışlarla değiştirmektir.

Yetişkin danışmanlığı ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, negatif düşüncelerin gerçekçi bir şekilde değerlendirilip değiştirir, duygu ve davranışlarda düzelmelere yol açar. Psikolog, danışanın istenmeyen ortam ve çevre koşulları değişmese bile, kişinin olaya bakış açısını ve davranışlarını değiştirebileceğine ilişkin somut ve sonuca yönelik çalışmalar yapar.

Danışanlar, bilişsel davranışçı terapiler sonucu yaşamları boyunca kullanabilecekleri belirli becerileri öğrenir.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing )

Uzm Psikolog Cansu ARSLANTAŞ SÜREN, yetişkin danışmanlığında başvurulan bir başka terapi şekli ise EMDR terapisidir.

EMDR, göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden yapılandırmayı içeren bir psikoterapi yöntemidir. Beynin sağ ve sol yarım küresi uyarılarak travmatik anılar zihnimizden uzaklaşır ve olumsuz etkileri ortadan kalkar. Genellikle 1-4 seans aralığında uygulanır ve  başarılı sonuçlar elde edilir.

Travma ile ilgili psikolojik sıkıntıların tedavisinde EMDR, birçok kurum tarafından kabul edilen bir psikoterapi şeklidir. Amerikan Psikiyatri Derneği Akut Stres Bozukluğu ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu Uygulama Kılavuzu ( American Psychiatric Association Practice Guideline for the Treatment of Patients with Acute Stress Disorder and Posttraumatic Stres Disorder, 2004) EMDR’nin akut ve kronik travma sonrası stres bozukluğu ile ilgili semptomların iyileştirmesindeki etkinliğini onaylamıştır.

EMDR nin yetişkin danışmanlığın da kullanıldığı alanlar şunlardır:

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu (PTSD)
 • Taciz
 • Doğal afetler
 • Psikolojik şiddet
 • Panik Bozukluk
 • Depresyon
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Kişilik Bozuklukları
 • Beden Ağrısı Bozuklukları
 • Kronik Ağrılar
 • Bağımlılıklar
 • Ergenlik Sorunları
 • Fobiler
 • Sosyal Fobi
 • Korkular
 • Performans kaygıları
 • Yas

Bireylerarası Terapi

Bu yöntem, kişinin başka insanlar ile olan ilişkilerine yoğunlaşır. Uzm. Psikolog Cansu ARSLANTAŞ SÜREN, bu yönteme sıkça başvurmaktadır ve bireyler arası terapinin amacı kişinin ilişki kurmaktaki yeteneklerini geliştirmektir (aile, arkadaşlar ve iş arkadaşları ile iletişim yetenekleri). Bu terapi ile kişi başkaları ile olan iletişimini nasıl değerlendirmesi gerektiğini ve ilişkilerde yaşadığı problemleri aşmak için ne tür stratejiler geliştirmesi gerektiğini öğrenir.

 

Randevu Al