Wisc-4 Zeka Testi

Wisc-4 Zeka Testi

WISC-4 Zeka Testi, David Wescler tarafından 1939 yılında hazırlanmıştır. İlk önce yetişkinler için ortaya çıkan bu test, yapılan düzenlemeler ile çocuklar için de  tasarlanmıştır. WISC-4 Çocuk Zeka Testi, 6 ila 16 yaş arası çocuklar için uygundur. Bireysel olarak uygulanan bu test, 1-1,5 saat kadar sürer.

Wisc-4 Zeka Testi, uzman eşliğinde yapılır. Kendi olanaklarınızla çocuğunuzun zihinsel becerilerini test etmek isterseniz MentalUP ’ı kullanabilirsiniz. MentalUP, çocukların zeka gelişimini desteklemek için oyunlaştırılmış beyin egzersizleri sunar. Egzersizlerden elde edilen sonuçları ise yaşıtlarla karşılaştırma olanağı elde edersiniz. Dolayısıyla hem zeka testi hem de zeka egzersizidir.

Konumuza dönecek olursak, Wisc-4 Zeka Testi hakkında tüm detayları aşağıda inceleyebilirsiniz.

WISC-4 Zeka Testleri, kendi içerisinde iki ana bölüme ayrılır.

  • Sözel Zeka Bölümleri
  • Performans Zeka Bölümleri

Her iki bölümde de 6’şar adet test bulunmaktadır. Bu iki bölüme ait testler birbiri ardına verilir.

Sözel Zeka Bölümü Testlerinde Sorulan Sorular:

Genel Bilgi: Bu bölümde çocuğun doğal ve kültürel yaşamından aldığı genel kültür bilgileri sorulur.

Benzerlikler: Çocuğa iki adet resim gösterilir ve soyutlama yeteneği test edilir.

Aritmetik: Süre sınırı olmakla birlikte, aritmetik işlemler ve problemler yöneltilir.

Sözcük Dağarcığı: Çocuğa kendi dilinde öğrendiği kelimeleri kullandıracak sorular sorulur.

Yargılama: Çocuğun önüne mantık ve muhakeme becerisini ölçecek problemler konur ve çözmesi istenir.

Sayı Dizisi: Sözel zekanın son bölümünde ise çocuğun işitsel hafızasını ölçme amaçlı sorular yöneltilir.

Performans Zeka Bölümü Testlerinde Sorulan Sorular:

Resim tamamlama: Çocuğun önüne bir resim konur ve resimdeki eksiği tamamlaması istenir.

Resim düzenleme: Resimlerdeki sebep-sonuç ilişkisini oluşturabilme üzerine sorular sorulur.

Küplerle desen oluşturma: 3 boyutta ne kadar yaratıcı olduğunu öğrenmek için küplerden cisimler yaratması istenir.

Şifre: Karışık görselleri düzenleyerek şifre çözmeyi ne kadar hızlı yaptığı test edilir.

Labirentler: El-göz uyumunu ölçmek için labirentin sonuna ulaşma soruları sorulur.

Randevu Al