Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özgül Öğrenme Güçlüğü, bir çocuğun okuma, yazılı anlatım ya da matematik becerisinin yaş, zeka ve eğitim düzeyine göre beklenenden belirgin düzeyde geride olması durumudur. Özgül Öğrenme Güçlüğü bu üç alandan birinde yaşanabileceği gibi bu alanlardaki bozulmalar bir arada da görülebilmektedir. ÖÖG kesinlikle zeka geriliği değildir, ÖÖG tanısının konulabilmesi için çocuğun zeka düzeyinin normal sınırda ya da üzerinde olması gerekmektedir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Çocuk

Çocuklar yaşıtlarından zihinsel düzeyde bir farklılığı olmadığından yaşadığı güçlüğün çoğu zaman farkındadır ve buna bağlı olarak okula gitmede isteksizlik, mutsuzluk, keyifsizlik, daha önce zevk aldığı etkinliklerden bile zevk alamama ve arkadaşlık ilişkilerinde bozulma yaşayabilir. Bazen sınıf öğretmenleri Özgül Öğrenme Güçlüğüolan çocukları kısa sürede belirleyip yönlendirirken bazen farklı sebepler nedeniyle böyle çocuklar fark edilmeden ilerleyen sınıflara kadar gelmektedirler. Çocuğun yaşı ilerledikçe öğrenmelerde yaşıtları ile arası gittikçe daha çok açılabildiğinden erken tanılama ve tedavi önem kazanmaktadır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB), Özgül Öğrenme Güçlüğü ile birlikte eş tanı olarak sık görülmektedir. Çocuğunuzun değerlendirilmesinde bu göz önüne alınmaktadır ve tedavinin seyri bu duruma bağlı olarak değişebilmektedir.

ÖÖG tanısı konulmadan önce uygulanması gereken bazı değerlendirmeler vardır. Bu değerlendirmeler çocuğun yaşı ve getirilen yakınmalara göre değişebilecek olmakla birlikte sıklıkla izlenen yol değerlendirmeye Wisc-r Zeka Testi ile başlamaktır. Bu şekilde çocuğun zihinsel performansı görülerek yaşıtlarından zihinsel olarak geride olma tanısının dışlanması hedeflenmektedir. Ayrıca bu test ile çocuğun öğrenme süreçleri ve dikkat problemleri olup olmadığına dair de bilgi edinilir. Bu test sonucunda çocuğun zeka düzeyinin yaşıtları seviyesinde veya onlardan daha ileri seviyede olduğu fakat öğrenme süreçlerinde sorunlar olduğu gözlemlenirse çocuğa Öğrenme Güçlüğü Bataryası uygulanır. Bu batarya çocuğun yaş ve eğitim düzeyine uygun olan okuma, okuduğunu anlama, yazma, matematik, saat bilgisi, sıralama becerileri vb değerlendirme bölümlerinden oluşmaktadır. Süresi ve içeriği çocuğa göre değişmektedir. Ancak bu basamaklar tam olarak tamamlandığında Özgül Öğrenme Güçlüğü tanısından emin olmak mümkün olabilir.

Randevu Al